De vanligste spørsmålene om forbrukslån

De vanligste spørsmålene om forbrukslån

Vi har samlet de mest vanlige spørsmålene folk har når de vurderer å ta opp forbrukslån. Det kan være variasjoner på enkelte spørsmål, alt ettersom hvilken bank vi snakker om. Er du usikker på noe, og ikke finner svaret her, bør du derfor undersøke hos den aktuelle banken.

Hva betyr det at lånet er uten sikkerhet?

Et lån med sikkerhet er når banken tar pant i et verdifullt objekt du eier. Normalt er dette boligen du låner til, kostbar biler, hytte, båt, og lignende. Du må faktisk lete litt for å finne en bank som krever sikkerhet for et forbrukslån. Selv hos sparebankene slipper du vanligvis å pante noe for å få et lån til forbruk. I spesialbanker som OPP Finans, Bank Norwegian, EasyBank, og omtrent 25 andre, kreves det aldri sikkerhetsstillelse. I stedet sikrer bankene seg ved grundig kredittsjekk, og ved høyere prosentvis inntjening på lånene. Det gjør at renten er høy, samtidig som det er store forskjeller mellom långiverne (bankene)

Hva kan pengene brukes til?

Et forbrukslån er et såkalt blankolån. Det betyr kort og godt at banken ikke legger seg opp i hva de lånte pengene brukes til. Det motsatte er for eksempel billån eller boliglån, der bilen eller boligen pantes som sikring for banken. Den eneste begrensningen når det gjelder blankolån/forbrukslån, er at pengene ikke kan brukes til kriminelle formål. Derfor spør bankene i søknadsskjemaet hva formålet er. Du står likevel fritt til å bruke pengene til andre formål enn det du oppgir, og du trenger ikke informere banken om dette.

Hvilke renter brukes?

Nominelle renter er den renten du betaler per år. Du kan se på denne som godtgjørelsen banken skal ha for å låne deg pengene, for risikoen de tar, og bankens kompensasjon for tapet de får på grunn av inflasjon. Effektive renter er den nominelle pluss alle gebyrene. Gebyrer er kompensasjon for ekstra administrasjon. Effektive renter er også den reelle prisen på lånet.

Hva er gebyrene

Gebyrene du må betale på et forbrukslån er normalt kun etableringsgebyr og månedlige terminomkostninger. Andre gebyrer kommer kun ved forsinket innbetaling (purregebyr), eller om du ber om ekstratjenester (betalingsutsettelse, avdragsfritak, eller annet). Hos noen banker slipper du etableringsgebyr og termingebyr når lånesummen du søker om er lav.

Hva betyr individuelle rentetilbud?

Det er jevnt over standard at en låntaker får individuelt fastsatte renter. Dette gjelder også boliglånene og billånene med sikkerhet.

Jo lavere lånegraden er, desto bedre blir rentene på forbrukslånet sier billigeforbrukslån.no. Imidlertid er renteforskjellene ganske små på sikrede lån som dette. På forbrukslån er renteforskjellene betydelig større. Derfor kan en person få nominelle renter nede i 7%, mens en annen får renter på for eksempel 15%, og det i samme bank. Det avgjørende er låntakerens kredittscore g betalingsevne. De med best økonomi, får også de beste rentene.

Hva er en medlåner?

En medlåner er når du låner sammen med en annen person (kalles også medlåntaker). Normalt er denne personen da din samboer eller ektefelle. Fordelen med medlåner er at bankene normalt gir bedre rentetilbud, fordi bankens sikkerhet blir høyere. Begge to er ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet, og begge har lik rett til de lånte pengene. Fordi det kan oppstå uenighet om fordeling av pengene, tilbakebetaling, og så videre, anbefales det jevnt over at vennepar og bekjente ikke tar opp lån sammen. Medlåneren bør være en du har felles økonomi med fra før.

Trenger jeg låneforsikring?

De aller fleste banker med forbrukslån tilbyr låneforsikring. Forsikringen gir dekning innenfor et visst antall måneder dersom du ikke klarer å betale renter og avdrag. Årsaken til at du ikke klarer betalingene må være fordi du mister jobb, blir syk eller lignende.

Vanligvis samarbeider bankene med et forsikringsselskap om dette. Kostnaden for den som er låntaker kan variere ganske mye, og som regel er forsikringspremien en prosentsats av gjenstående lånesaldo. Generelt sett trenger ikke friske og unge mennesker i fast og trygg jobb denne forsikringen. Personer som er usikre på om inntektene vil vedvare, og som har forsørgeransvar, bør vurdere låneforsikring.

Kan jeg få avdragsfritak eller betalingsutsettelse?

Noen banker tilbyr avdragsfritak, noen tilbyr betalingsutsettelse, noen tilbyr begge, og noen tilbyr ingen av delene. Generelt bør alle som låner penger unngå å utsette betaling, uansett hvilken form. Alle utsettelser medfører økte kostnader for låntakeren, fordi rentene vil løpe lengre, og renters rente-effekten blir større.

Koster det noe å innfri lånet før tiden?

Ekstra innbetalinger, eller innfrielse av lånet før opprinnelig avtalt tid, skal ikke medføre ekstra kostnader. Du må normalt likevel informere banken om at du vil betale mer inn på lånet (eller innfri det helt), av rent praktiske årsaker.

Kan jeg få kreditt med betalingsanmerkning?

Det finnes kun et fåtall banker som yter lån til personer med betalingsanmerkning. Og, de fleste av disse krever da at låntakeren kan stille med sikkerhet i form av egen bolig. I særtilfeller har det skjedd at folk får låne uten sikkerhet, til tross for betalingsanmerkning. Dette kan for eksempel skje hos noen banker, dersom personen låner for å kvitte seg med gjelden som førte til anmerkningen, samtidig som hun/han har sterk betalingsevne. Det normale er imidlertid at søknaden avslås.

Kan jeg låne penger dersom jeg har inkassosaker?

Mange banker oppgir at de ikke yter forbrukslån til personer som har aktive inkassosaker. Bankenes problem er at de har få eller ingen muligheter til å kontrollere dette. Du bryter imidlertid lovverket dersom du gir feil opplysninger om slikt, og det kan få uheldige konsekvenser. De fleste banker spør, og da plikter du å svare ærlig. Lånesummen og din økonomiske situasjon vil vanligvis også innvirke på avgjørelsen.

Noe informasjon er hentet fra: https://www.collector.no/kundeservice/forbrukslan

Back to Top